Tegenwoordig zie je in de supermarkten steeds meer duurzame producten. Dit moet ook wel, het is belangrijk dat we zuiniger met onze aarde omgaan. Door de hoge CO2 uitstoot van auto’s en andere industrieën warmt de aarde op en verdwijnen sommige diersoorten. Om dit tegen te gaan moeten we duurzamer gaan leven. Duurzamer leven kan bijvoorbeeld door het kopen van duurzame producten. Er bestaat ook een duurzame variant op palmolie, namelijk sustainable palm oil. Hieronder kun je lezen wat dit precies inhoudt en aan welke criteria er voldaan moet worden.

RSPO

Duurzame palmolie krijgt een RSPO certificering. Voordat we uitleggen wat dit precies inhoudt, is het natuurlijk belangrijk om te weten wat RSPO precies is. RSPO is een non-profitorganisatie. In de palm industrie heb je 7 stakeholders. Dit zijn te palmolieproducenten, de verwerkers, de fabrikanten van consumentengoederen, de retailers, banken en investeerde en NGO’s. De RSPO bengt al deze 7 stakeholders samen om wereldwijd bepaalde standaarden de creeeren, waardoor er duurzame palmolie gerealiseerd kan worden. Wanneer een product in bijvoorbeeld de supermarkt is voorzien van een RSPO keurmerk, betekent dit dat 95% van de palmolie die in dat desbetreffende product gebruikt is, duurzaam is geproduceerd. Een duurzame productie betekent dat er een bepaalde criteria is voldaan tijdens dit proces. Hier vertellen we je later in dit artikel meer over.

De criteria

Om te kunnen zeggen dat je sustainable palm oil produceert moet je dus, zoals hierboven al genoemd, aan verschillende criteria voldoen. De eerste criteria waaraan voldaan moet worden, is dat werknemers gedurende het hele productieproces goed behandeld moeten worden. Dit zijn dus niet alleen de arbeiders op de plantage, maar ook werknemers in de fabrieken en raffinaderijen verderop in het productieproces. Goed behandeld is natuurlijk een groot en subjectief begrip. Hiermee wordt volgens het RSPO bedoeld dat werknemers ten eerst een eerlijk loon krijgen. Een eerlijk loon wordt gemeten met de maatstaf van de Global Living Wage Coalition. Niet alleen een eerlijk loon is belangrijk. Ook moeten werknemers goede werk- en leefomstandigheden hebben. Zo mogen ze maar een bepaald aantal uur werken op een dag en hebben ze recht op pauzes. Een ander criteria is dat de productie van palmolie niet mag leiden tot ontbossing. Als de palmolie plantage in de buurt ligt van bossen die grote sociale- en milieutechnische waarde hebben, moeten deze bossen zelfs beschermd worden. Een laatste criteria is dat niet alleen bossen beschermd moeten worden, maar ook kwetsbare groepen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vrouwen of werkzame migranten. Met deze criteria hoopt het RSPO duidelijk te kunnen maken welke palmolie duurzaam is.

Aanbevolen voor jou